Web Sitesi Kullanıcılarının Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Viatris olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Bu kapsamda, işbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) ile Veri Sorumlusu sıfatı ile bir Viatris kuruluşu olan Pfizer İlaçları Limited Şirketi (“Viatris” ve/veya “Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETK”) başta olmak üzere, yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümlerine (“Mevzuat”) uygun olarak kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, Viatris topladığı kişisel verilerin gizliliğini korumak için gerekli olan teknik ve idari önlemleri almaktadır. Bu kapsamda, Viatris, Mevzuat’a uygun olarak aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi yine aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında toplamakta ve işlemektedir.

Kişisel verilerinizin Viatris tarafından işlenme amaçları konusunda ayrıntılı açıklamalarımızı ve detaylı bilgiyi, https://www.viatris.com/-/media/Project/Common/Viatris/PDF/Trukey/Pfizer-laclar-Ltd-Sti-Gizlilik-Politikas.pdf adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız içerisinde bulabilirsiniz.

Toplanan Kişisel Verilerinizin Türü ve İşleme Amacı

KVKK uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir. Web sitemizi kullandığınız zaman, kişisel tanımlayıcı bilgileriniz de dahil olmak üzere, web sitemize girerken gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu kapsamda, işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik verileriniz (isim, soyad)
 • İletişim verileriniz, (cep telefonu numarası, telefon numarası, e-posta adresi, şehir bilgisi),
 • Eğitim verileriniz (mesleğiniz, çalıştığınız kurum bilgisi),
 • Lokasyon ve işlem güvenliği bilgileriniz (rıza kayıtlarınız, IP adresiniz, piksel etiketleri, tıklama akışı, trafik verisi)
 • Üyelik Veriniz: Kimlik verileriniz, lokasyon ve işlem güvenliği bilgileriniz, eğitim verileriniz
 • Diğer: Tercihleriniz

Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak m.5/1 kapsamında açık rızanızın varlığı dahilinde, Viatris tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

 • İletişim bilgileriniz üzerinden her şekilde tarafınız ile iletişim kurulması ve telefon, sms (kısa mesaj), e-posta ve dijital kanallar yoluyla bilimsel ürün bilgilendirmesi yapılması, veri ve bilgi aktarılması,
 • Online ya da offline dijital içerik paylaşımı,
 • Ürün bilgilerini ve önerilerimizi sizin için özelleştirmek,
 • Bu iletişim bilgileriniz üzerinden tarafınıza iletilen şifre ve benzeriyle giriş yapacağınız her türlü Viatris ve/veya Viatris destekli dijital platformdaki işlemlerinizin geliştirilmelerinin yapılması,
 • Bilgi güvenliği süreçleri ile bilgi teknoloji alt yapısına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi
 • Internet sitelerimizi ve mobil uygulamalarımızı daha kolay kullanılır hale getirilmesi, iyileştirilmesi ve geri dönüş gibi geliştirme faaliyetlerinde bulunulması
 • İstatistiksel ve/veya bilimsel amaçlı kullanımı,
 • Tıbbi uzmanlık alanınız ile ilgili size özel uygun tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yapılması, bu kapsamda hedefleme (targeting) ve segmentasyon yapılması,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin yürütülmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, hukuksal taleplere ilişkin faaliyetler ile hukuki işlerin yürütülmesi,
 • Veri analizi, araştırma ve anketler yapabilmek.

Kişisel verilerinizi veya demografik bilgilerinizi analiz ve segmentasyon çalışmalarımız için kullanabiliriz. Bu şekilde size sağladığımız ürün ve hizmetleri sürekli olarak iyileştirebilir, kişiselleştirebilir, özelleştirebilir ve ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılayabiliriz. Web sitemiz üzerinden elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, dış kaynaklardan veya üçüncü taraflardan elde ettiğimiz verilerle birleştirebilir, güncelleyebilir veya farklı şekillerde genişletebiliriz.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz

Kişisel verileriniz, web sitemizi ziyaret etmeniz halinde kullanmış olduğumuz çerezler aracılığı ile ya da üyelik sayfamızda “kayıt ol” formunu doldurup kaydolmanız, “Bize Ulaşın” sayfamızda bulunan formu doldurup göndermeniz halinde e-posta, çevrimiçi iletişim sistemleri, müşteri ilişkileri yönetim sistemleri (CRM, SAP, vb.) üzerinden veya diğer otomatik yöntemlerle veya Mevzuat’a aykırı olmamak kaydıyla Viatris’in sözleşmesel ilişkide olduğu tedarikçilerinden alınarak Viatris tarafından Mevzuat kapsamında toplanacak ve işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Viatris tarafından işlenen kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK m.8/1 kapsamında açık rızanız dahilinde, Viatris tarafından, yukarıda açıklamış olduğumuz faaliyetler kapsamında, bir sözleşme vasıtasıyla hizmet aldığımız ve gizlilik yükümlülüğü bulunan yurt içinde mukim hizmet sağlayıcılarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

Ayrıca, Viatris’in global yapısı sebebiyle kullanmış olduğu global sistemler aracılığı ile veri işlemesi sebebiyle KVKK m.9/1 uyarınca açık rızanızın varlığı halinde Viatris’in yurt dışında mukim grup şirketlerine ve yukarıda açıklamış olduğumuz faaliyetler kapsamında, bir sözleşme vasıtasıyla hizmet aldığımız ve gizlilik yükümlülüğü bulunan yurt dışında mukim hizmet sağlayıcılarımıza, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize aktarılabilecektir.

Bunun yanı sıra, Şirketimiz değiştikçe ve büyüdükçe, yeniden yapılandırılabilir, yeni şirketler satın alabilir, Şirketlerimiz devredilebilir, Şirketimizin öz varlıkları da dahil olmak üzere varlıklarının tümü veya bir kısmı devredilebilir, yeni şirketlerle birleşebilir veya Şirketimiz içerisinde bölünmeler yaşanabilir. Bu gibi Şirket yapısındaki değişiklikler sonucunda siz sağlık mesleği mensuplarının da kişisel verileri dahil olmak üzere Şirketimizin kişisel veri içeren varlıkları da devredilebilir. Bu tür değişikliklerin olması halinde, KVKK’nın 10. Maddesi uyarınca size ait kişisel verilerin kontrolü açısından mutlaka e-posta, mektup veya kamuoyu duyuruları vasıtasıyla bilgilendirilecek ve gerekli hallerde açık rızanız alınacaktır.

Kişisel verileriniz yukarıda sayılanlar dışındaki üçüncü kişilere hiçbir şekilde ifşa edilmeyecektir.

Viatris tarafından, ulusal güvenlik, kanunların uygulanması veya kamu için öneme sahip diğer konularda paylaşım gerekli veya uygun olduğuna karar verilmesi halinde, kişisel verileriniz ilgili resmi makamlara açıklanabilmektedir.

Viatris, ayrıca, kümüle (toplu) istatistiklerini, kişisel veri içermeyecek şekilde iş ortakları, basın vb. diğer üçüncü taraflar ile paylaşabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Saklama Süresi

Viatris, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan işleme amaçları kapsamında, Viatris Veri Saklama ve İmha Politikası’nda belirlenen süreler kapsamında saklayacaktır. Saklama süresi sona eren kişisel verileriniz Viatris tarafından silinmekte veya imha edilmektedir. Silme ve İmha Politikamızı belirlerken (i) sizinle iletişimimiz devam ettiği süre ve/veya (ii) kanuni saklama süreleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Ek olarak, üyelik sayfamızda yer alan "Kayıt Ol” formunu doldurmanız akabinde formda belirtmiş olduğunuz kişisel verileriniz, 10 (on) gün içerisinde Viatris’e ait sistemlerdeki veriler ile eşleşmediği takdirde, kaydınız valide edilememekte ve kişisel verileriniz Viatris tarafından silinmektedir.

Bildirim

Viatris'in kişisel verilerinizi doğrudan doğruya sizlerden aldığı yerlerde, sizleri, toplanan kişisel verişlerinizin işleme ve kullanım amaçları hakkında bilgilendirmekteyiz. Ayrıca, kişisel bilgilerinizin kullanımlarının ve ifşa edilmelerinin kısıtlanmasıyla ilgili seçenekler sunmaktayız. Bildirimlerimiz, sizlerden bilgi talep ettiğimiz zaman açık ve anlaşılır bir dille yapılır. Viatris, bu bilgileri ilk toplandıkları anda bildirilen amaç dışındaki herhangi bir başka amaç için kullanmaz ya da ifşa etmez.

İzniniz ve Açık Rızanız

Viatris, sizlerden alınacak olan açık rızanın en önemli gizlilik ilkelerinden biri olduğuna inanmaktadır. Kişisel verilerinizi bize vermeme hakkına sahipsiniz.

Viatris, doğrudan veya dolaylı olarak genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları bilgilendirmelerine ilişkin olarak her türlü elektronik iletişim aracı ile kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla ayrıca açık rıza almaktadır.

Duyuru ve bilgilendirme listemizde yer almak istemiyorsanız, Viatris tarafından, bildirim ve iletişim amaçlı gelen ticari elektronik iletilere erişim ve kontrol yetkisi sizin elinizdedir. Üyeliğiniz devam ederken, sizinle iletişim kurmamızı istemez iseniz, dijital mecralarda “İptal” hakkınızı kullanabilirsiniz. İptal hakkınızı kullanmanız halinde sizinle iletişime geçilmeyecek, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri elektronik iletiler aracılığı ile yapılmayacaktır. Kayıt sayfamızda, Viatris’in kişisel verilerinizi işlemesi ve Viatris’den tanıtım faaliyetleri kapsamında e-posta veya sms kanalıyla elektronik ileti almanız amacıyla iki farklı "opt-in" mekanizması sunulmuştur. Söz konusu “opt-in” kutucuklarını açıkça izin vermek üzere ayrı ayrı işaretlemediğiniz sürece kişisel verileriniz Viatris tarafından işlenmeyecek ve Viatris’den herhangi bir elektronik ileti almayacaksınız. Tarafımızdan sunulan elektronik iletilere daha sonra bir son vermek isterseniz, daha önce web sitesinde belirtmiş olduğunuz tercihinizi değiştirerek bunu yapabileceğiniz gibi, e-posta göndermemiz durumunda, her e-postanın içinde yer alan “opt-out” linkini tıklayarak tercihinizi iptal edebilirsiniz. İptal işleminizi SMS üzerinden gerçekleştirmek isterseniz, SMS içerisinde yer alan yönlendirmeleri takip ederek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Haklarınız

Hatırlatmak isteriz ki, (i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlendiğine ilişkin bilgi talep etme, (iii) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme , (vi) silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, (vii) elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme haklarınız bulunmaktadır. Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz hallerde, infotr-upj@viatris.com adresimizden veya Muallim Naci Caddesi, No:55 Ortaköy 34347 başvuru adresine zarfın üzerinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacak şekilde Viatris’e iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Güvenlik

Kişisel tanımlayıcı bilgilerin güvenliğine özen gösteriyoruz ve bunları korumak için her türlü makul önlemleri alıyoruz. Kişisel tanımlayıcı bilgilerin iletilmesini önlemek için Viatris SSL teknolojisini kullanmaktadır. Bu teknoloji ile kişisel verileriniz, sizin bilgisayarınızla bizim sunucularımız arasında iletilmeden önce şifrelenmektedir. Viatris SSL teknolojisini uyguluyor olsa da, bazı nedenlerden ötürü (e-posta iletişimleri de dahil olmak üzere) web sitelerimize gelen ve bunlardan gönderilen her türlü ileti için gizliliği garanti edemiyoruz. Kişisel verilerinizi web sitesi sunucuları üzerinde depolayarak ve makul teknik ve prosedür kontrollerini kullanarak yetkilendirilmemiş erişimlerden koruyoruz.

Çerezler

En açık anlatımıyla çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde, sizleri tanımak ve hatırlamak amacıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza gönderilen ve bir karakter dizisinden oluşan küçük boyutlu dosyaları olup, ziyaretinizle ilgili çeşitli bilgileri tutmaktadır. Çoğu internet tarayıcısı web sitelerini ziyaret sırasında çerez engelleme moduna sahiptir. Siz de internet tarayıcınızda çerez engelleme modunu aktif hale getirirseniz, web sitemizde sizler için geliştirdiğimiz bazı özelliklerden faydalanamayacaksınız.

Belirtmek isteriz ki, çerezler ve diğer teknolojilerle toplanan bilgiler kişisel olmayan bilgiler olarak kabul edilmektedir ve sadece ziyaretçilerimize ve üyelerimize daha iyi bir hizmet sunabilmek ve hizmetlerimizi geliştirmek için kullanılmaktadır.

Kullanmış olduğumuz çerezlere ilişkin detaylı bilgiye Çerez Politikamızdan ulaşabilirsiniz.

Çerezler ve çerez tercihlerinizi nasıl belirleyeceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen tarayıcınızdaki "Yardım" kısmından "çerezler" seçeneğini arayın.

Web Hat Kesintisi İletileri

Sitelerimizdeki etkinliği ve/veya trafiği ölçebilmek için sitelerimiz çerezlerle birlikte "piksel etiketleri" (bunlara GIF (Grafik Alışveriş Biçimleri), web hat kesintisi iletileri ve web hataları da denilir) kullanabilir. Bir piksel etiketi bir tür web sayfası grafiği olup, 1x1 piksel büyüklüğünde olduğu için genellikle görünmezdir. Bu etiketler sitemizi ziyaret eden kullanıcı sayısını takip eder ve bunların sitemiz içerisindeki gezintilerini izler. Örneğin, sitemizi kullanan kişileri ya da bu kullanıcıların sitemizin hangi sayfalarını ziyaret ettiğini istatistiksel olarak saymak istediğimizde bu etiketi kullanabiliriz.

Piksel etiketleri teknolojisini herhangi bir kişisel veri alabilmek için kullanmıyoruz.

Bazen hangi e-posta iletilerinin açıldığının ve e-posta iletilerine göre bir eylem yapılıp yapılmadığının tespiti için piksel etiketlerini gönderdiğimiz (ya da bizim adımıza gönderilen) HTML formatındaki e-posta iletilerimize koyarız. Bazı piksel etiketlerini veya web hat kesintisi iletilerini ilgili çerezini iptal etmek suretiyle kullanılamaz duruma getirebilirsiniz.

IP Adresleri

Bir İnternet Protokol (IP) adresi, genellikle İnternet Hizmet Sağlayıcınızın İnternete bağlandığınız zaman bilgisayarınıza otomatik olarak tahsis ettiği bir numaradır. Diğer İnternet siteleri gibi, Viatris de ziyaretçi sayısı ve site kullanımı bilgilerini topluca analiz etmek için IP adresleri toplayabilir. IP adresinizin vermiş olduğunuz kişisel bilgilerle bir bağlantısı yoktur. Ancak Viatris, düzenleme gereklilikleri uyarınca, sitemizi, hizmetlerimizi ya da müşterilerimizi tehdit eden bireyleri tespit etmek amacıyla IP adreslerini kullanma hakkını saklı tutar.

Tıklama Akışı

"Tıklama akışı" ya da "tıklama akışı verileri" bir kullanıcının ziyaret ettiği web sayfalarını yansıtır ve daha da önemlisi, kullanıcının bir web sayfasından diğerine geçmesini sağlayan durumu ya da trafik şablonunu gösterir. Bu gibi bilgileri yalnızca kendi web sitemiz içinde izliyoruz; özellikle Viatris web sayfaları dışındaki tıklama akışı eylemlerini izlemiyoruz.

Tıklama akışı verileri kullanıcı hakkında herhangi bir kişisel tanımlayıcı bilgi içermez ve açıklamaz, ayrıca bu verileri sizin sağlamış olduğunuz kişisel bilgilerle karşılaştırmayız.

Bazı e-posta mesajlarımızda, Viatris web sitesi üzerindeki içeriğe bağlanan link tıklama URL’leri kullanılmaktadır. Bu URL’lerden birini tıkladığınızda, web sitemizdeki hedef sayfaya ulaşmadan önce ayrı bir web sunucusundan geçmektesiniz. Bu link tıklama verileri, belli konulara olan ilgiyi belirlemek ve iletişimimizin etkinliğini ölçmek amacıyla izlenmektedir. Bu şekilde izlenmek istemiyorsanız, e-posta mesajlarından gelen linklere tıklamamalısınız.

İçeriğin Kullanımı

Burada verilen hiçbir bilgi herhangi bir tıbbi tavsiye yerine ya da belirli tıbbi durumların tedavisi amacıyla verilmemiştir. Bu çevrimiçi hizmetin kullanımı, bu hizmetin kendi kullanım koşullarına tabidir. Viatris’in Kullanım Koşulları ile ilgili detaylı bilgi için lütfen buraya tıklayınız.

Siteden Çıkış

Kullanıcılarımıza kaynak sunabilmek için diğer web sitelerine linkler vermekteyiz. Yararlı olduklarına ve yüksek standartlarımızı karşılayabileceklerine inandığımız bu siteleri dikkatli bir biçimde seçmeye çalışıyoruz. Ancak, link bağlantısı verdiğimiz her sitenin standartlarını garanti etmediğimiz gibi, bu site dışındaki sitelerin içeriklerinden de biz sorumlu değiliz. Verdiğimiz dış web siteleri linkleri sadece size kolaylık sağlamak içindir ve/veya bilgi edinme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bir teminat içermez.

Viatris ayrıca, sosyal medya platformlarını (instagram, facebook, twitter,linkedin, vb.) da aktif olarak kullanmaktadır. Sosyal medya içeriği ve kullanılan özellikleri, ilgili platformun kendi gizlilik politikasına tabiidir. Sosyal medya gizlilik politikası hakkında bilgi edinmek için lütfen ilgili platformun gizlilik politikalarını dikkatlice okuyunuz.

Lütfen Web Sitelerimize link bağlantısı sağlayan reklam verenlerin ve üçüncü tarafların web sitelerinin sizden kişisel tanımlayıcı bilgiler toplayabileceğine dikkat edin. Bize reklamlar ya da diğer hiperlinkler vasıtasıyla bağlanmış bu sitelerin bilgi uygulamaları bu Gizlilik Politikası kapsamına girmez. Diğer bir siteye bağlandığınızda, kişisel tanımlayıcı bilgilerinizi gönüllü olarak vermeden önce mutlaka o sitenin gizlilik politikasını okumanızı tavsiye ediyoruz.

Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metninde Değişiklikler

Gizlilik Politikası, Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası periyodik olarak gözden geçirilip düzeltilebilir. Bu siteyi kullanmakla Gizlilik Politikamızı, işbu Aydınlatma Metnimizi ve Çerez Politikamızı önceden bildirmeden değiştirme hakkımız olduğunu ve topladığımız bilgi türleri, bunları nasıl kullandığımız ve varsa, hangi koşullarda ifşa edeceğimiz hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için yapılan değişiklikleri bu sayfada yayınlamaya özen göstereceğimizi anlamış ve kabul etmiş oluyorsunuz. Web sitemizde, Gizlilik Politikası’nın ve Aydınlatma Metni’nin en son güncellenme tarihini göstereceğiz. Size tavsiyemiz, web sitemizi her ziyaretinizde ana sayfa altbilgi  alanını da ziyaret etmeniz ve bu şekilde değişikliklerden haberdar olmanızdır.

Çocukların Gizliliği

Viatris web siteleri 18 yaşından küçük çocukların kullanımı için değildir. Bu yaş grubuna giren ziyaretçilerin kişisel tanımlayıcı bilgilerini bilerek toplamamaktayız.