3D Vücut Haritalaması Zarar Gören Hücreler ile Organları Tespit ve Tedavi Edebilir mi?

Tıp alanındaki ilerlemelerin bazı fiziksel bedelleri de olabiliyor. Kanser ve benzeri hastalıkların tanı ve tedavisi sonucunda, hastaların organ ve dokuları iyileşse bile hasarlı kalabiliyor. Purdue Üniversitesinden bir grup araştırıcının kanser ve diğer hastalıklar nedeniyle hasar gören doku ve hücrelerin tedavisine yardımcı olmak üzere geliştirdikleri 3 boyutlu haritalama teknolojisi, ACS Nano Dergisinde yayınlandı.1

Doku mühendisliğinin, tedavisi güç hastalıklar için yeni bir umut olduğu bilinmektedir. Yeni geliştirilmekte olan 3 boyutlu haritalama teknolojisinin hedefinin ise, laboratuvarda üretilen hücrelerin ve dokuların davranışlarını izlemek ve yıkıcı bir hastalığı olan hastaların tedavi başarısını artırmak olduğu belirtilmektedir.1

Hücrelerin davranışları ve işlevlerinin gerçek zamanlı olarak izlenebilmesi, hastalık modellemesi ve altta yatan süreçlerin anlaşılmasına büyük katkılar sağlayabilir.2

Üç boyutlu haritalama teknolojisinde, algılayıcıları olan katlanabilir bir doku iskeleti sayesinde hücre ve dokuların elektrofizyolojik aktiviteleri izlenerek 3 boyutlu haritalara çevrilmektedir. Bu yöntemle transplante edilen hücre ve dokuların işlevlerinin izlenebileceği belirtilmektedir.1

3D Vücut Haritalaması Zarar Gören Hücreler ile Organları Tespit ve Tedavi Edebilir mi?

Günümüzde hücre fonksiyonlarının 3 boyutlu ortamlarda uzun sürelerle güvenilir şekilde izlenebilmesini sağlayacak olanaklar, nemli hücre kültürü ortamlarının elektronik gereçler için uygun olmaması nedeniyle sınırlıydı. Yeni gereçte algılayıcıları içeren iskelet süngere benzeyen mikroporöz bir şamandıraya monte edilmiştir.2 Yeni teknoloji, hücre kültürünün üzerinde yüzebildiği için elektronik gerecin izole edilmesi mümkün olabilmektedir. Bu sayede elektronik aletler için uygun olmayan nemli iç organlarda da işlev görebilmektedir.1

Yeni teknoloji, hastalıkların rejeneratif tedavisinde uygulanabilecek olan kök hücre tedavilerinde araştırılmaktadır.1

MCC 19134 (Aralık 2019)

Referanslar:

  1. ScienceDaily News. 3D body mapping could identify, treat organs, cells damaged from medical conditions https://www.sciencedaily.com/releases/2019/06/190627114047.htm (Erişim Tarihi: 2.12019)
  2. Kim H, et al. Sensor-Instrumented Scaffold Integrated with Microporous Spongelike Ultrabuoy for Long-Term 3D Mapping of Cellular Behaviors and Functions. ACS Nano 2019;13(7):7898-7904.