Benign Prostat Hiperplazisinde Lazer Uygulamaları: Hangisi Seçilmeli?

Current Opinion in Urology dergisinde yayınlanan derlemede, benign prostat hiperplazisinin (BPH) cerrahi tedavisinde lazer uygulamalarına ait son gelişmelerin kanıtları sunulmaktadır. Derlemede özellikle Ho:YAG lazerdeki Moses teknolojisi, Tulyum Fiber Lazer (TFL), mavi diyot lazer ve hibrit lazer gibi son gelişmelere odaklanılmıştır.

Son bulgular; Moses teknolojisi, Moses 2.0 veya TFL kullanılarak gerçekleştirilen Ho:YAG lazer prostat enükleasyon tekniklerinin, Ho: YAG lazer kullanılan standart enükleasyona kıyasla verimli ve güvenli olduğunu göstermektedir.

Benign Prostat Hiperplazisinde Lazer Uygulamaları: Hangisi Seçilmeli?

Mavi diyot lazer ve hibrid lazer (sürekli dalga TFL ve mavi diyot lazer kombinasyonu) sadece in vitro çalışmalarla değerlendirilmiştir. Mavi diyot lazer; Ho:YAG lazer ve Super Pulse TFL ile karşılaştırıldığında, ara kesi derinliği ve minimum pıhtılaşma derinliği sergilemiştir. Hibrid lazer; Ho:YAG lazer ve sürekli dalga TFL ile karşılaştırıldığında, derin insizyon derinliği ve küçük koagülasyon alanıyla sonuçlandığı saptanmıştır.

Derlemede özetle, Moses teknolojisi, Moses 2.0 ve TFL kullanılan BPH cerrahisinin; Ho:YAG lazer ile gerçekleştirilen standart enükleasyona benzeyen, cesaret verici sonuçlar sağladığı; günümüzde mavi diyot lazer ve hibrit lazer için sadece in vitro verilerin bulunduğu belirtilmektedir. Ayrıca bu teknolojileri karşılaştıran, belirli risk gruplarındaki hastalarda değerlendiren ve sonuçların uzun süreli dayanıklılığını ele alan iyi tasarlanmış çalışmalara gerek olduğu vurgulanmaktadır.

NON-2022-14261

Referans:

Doizi S. Lasers for benign prostatic hyperplasia (hybrid, blue diode, TFL, Moses). Which one to choose? Curr Opin Urol. 2022;32(4):438-442.