Erkeklerde Dolaşımdaki Cinsiyet Hormonları ile İlişkili Faktörler

Bireysel katılımcı verileri meta-analizlerinde, erkeklerde cinsiyet hormonu konsantrasyonlarındaki varyasyonlarla ilişkili faktörler değerlendirilmiştir.

Erkeklerde dolaşımdaki testosteronu modüle eden ve testosteron ölçümlerinin yorumlanmasını etkileyen çeşitli faktörler vardır. Yakın zamanda yapılan bu çalışmada, cinsiyet hormonu konsantrasyonlarındaki varyasyonlarla ilişkili faktörlerin aydınlatılması amaçlanmıştır. Sistematik literatür taramaları Temmuz 2019'a kadar yapılmıştır. Çalışmanın verileri, kütle spektrometresi ile ölçülen toplam testosteron ile toplumda yaşayan erkeklerin prospektif kohort çalışmalarından alınmıştır. Bireysel katılımcı verilerinin (BKV) 9 çalışmada 21074 ve toplu verilerin 2 çalışmada 4075 kişi olduğu bildirildi. Sosyodemografik, yaşam tarzı ve sağlık faktörleri ile total testosteron, seks hormonu bağlayıcı globulin (SHBG), luteinleştirici hormon (LH), dihidrotestosteron ve östradiol konsantrasyonları çıkarılmıştır.

Azalmış testosteron ve artmış LH konsantrasyonları 70 yaşından sonra testis fonksiyonunun bozulduğunu gösterebilir

İki aşamalı rastgele etkili BKV meta-analizleri, testosteronun yaşla doğrusal olmayan bir ilişkisini ortaya koymuş ve 17-70 yaş arası erkeklerde ihmal edilebilir bir değişim göstermiştir (orta nokta etrafında SD artışı başına değişim, -0,27 nmol/L [-7. 8 ng/dL] [CI, -0,71 ila 0,18 nmol/L {-20,5 ila 5,2 ng/dL}]) ve 70 yaş üstü erkeklerde yaşla birlikte azalan testosteron seviyeleri (-1,55 nmol/L [-44,7 ng/dL] [CI, -2,05 ila -1,06 nmol/L {-59,1 ila -30,6 ng/dL}]). Testosteron vücut kitle indeksi (VKİ) ile ters ilişkiliydi (SD artış başına değişim, -2,42 nmol/L [-69,7 ng/dL] [CI, -2,70 ila -2,13 nmol/L {-77,8 ila -61,4 ng/dL}]). Evli olan (ortalama fark, -0,57 nmol/L [-16,4 ng/dL] [CI, -0,89 ila -0,26 nmol/L {-25,6 ila -7,5 ng/dL}]), haftada 75 dakikadan az yoğun fiziksel aktivite yapan (-0. 51 nmol/L [-14,7 ng/dL] [CI, -0,90 ila -0,13 nmol/L {-25,9 ila -3,7 ng/dL}]), eski sigara içicisi olan (-0,34 nmol/L [-9,8 ng/dL] [CI, -0,55 ila -0,12 nmol/L {-15,9 ila -3. 5 ng/dL}]) veya hipertansiyon (-0,53 nmol/L [-15,3 ng/dL] [CI, -0,82 ila -0,24 nmol/L {-23,6 ila -6,9 ng/dL}]), kardiyovasküler hastalık (-0,35 nmol/L [-10,1 ng/dL] [CI, -0,55 ila -0,15 nmol/L {-15. 9 ila -4.3 ng/dL}]), kanser (-1.39 nmol/L [-40.1 ng/dL] [CI, -1.79 ila -0.99 nmol/L {-51.6 ila -28.5 ng/dL}]) veya diyabeti (-1.43 nmol/L [-41.2 ng/dL] [CI, -1.65 ila -1.22 nmol/L {-47.6 ila -35.2 ng/dL}]) olan erkeklerde testosteron seviyelerinin daha düşük olduğu gözlendi. Cinsiyet hormonu bağlayıcı globulin yaşla doğru, VKİ ile ters orantılıydı. Luteinleştirici hormonunun 70 yaş üstü erkeklerde yaşla doğru orantılı olduğu bildirildi. Kesitsel analizin, çalışmalar arasında ve kan örnekleme zamanlamasında heterojenlik ve eksik veriler için imputasyon sınırlamaları vardı.

Sonuç olarak, erkek testosteron, SHBG ve LH konsantrasyonlarındaki değişimlerle çeşitli faktörlerin ilişkili olduğu gözlenmiştir. Azalmış testosteron ve artmış LH konsantrasyonları 70 yaşından sonra testis fonksiyonunun bozulduğunu gösterebilir. Bireysel testosteron ölçümleri yorumlanırken 70 yaş üstü, obezite, diyabet ve kanser göz önünde bulundurulmalıdır.

NON-2023-12118

Referans: Marriott RJ, el al. Factors Associated With Circulating Sex Hormones in Men : Individual Participant Data Meta-analyses. Ann Intern Med. 2023 Sep;176(9):1221-1234. doi: 10.7326/M23-0342. Epub 2023 Aug 29. PMID: 37639720, Erişim Tarihi: 04.12.2023