Robot Yardımlı Vazovazostomi ve Vazoepididimostomi: Güncel Durum ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Turkish Journal of Urology dergisinde yayınlanan makalede, robot yardımlı vazovazostomi (RYVV) ve robot yardımlı vazoepididimostomi (RYVE) ile ilişkili güncel kanıtlar incelenmiştir.

Mikroskop yardımlı vazovazostomi (MYVV), vazektomi geri dönüşünde uygulanmakta olan standart bir işlemdir. Robotik cerrahi öncelikli olarak teknik güçlükler taşıyan ürolojik girişimlerde uygulanmakta iken, günümüzde erkek üreme sistemine ait cerrahi işlemlerde de uygulanmaya başlanmıştır.

Robot Yardımlı Vazovazostomi ve Vazoepididimostomi: Güncel Durum ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Yayınlanan çalışmada, PubMed kullanılarak yapılan sistematik literatür taramasında saptanan 2017 yayından seçilen 782 makale incelenmiş olup toplamda 12 insan, 3 hayvan çalışması seçilmiştir. Robot yardımlı vazovazostomi (RYVV) ve robot yardımlı vazoepididimostomi (RYVE) ile vaz açıklık oranları sırasıyla %88-100 ve %55-61 olarak belirlenmiştir. RYVV ile sperm sayısı 8,4×106 – 120 × 106 sperm/mL olurken, postoperatif gebelik oranı %65 olarak bulunmuştur. Son olarak, insan çalışmalarındaki ekstrakorporeal RYVV ve RYVE girişim sürelerinin 97 ile 238 dakika arasında olduğu saptanmıştır.

Sonuç olarak, robot yardımlı vazektomi geri dönüşü operasyonu, mikrocerrahi girişimlere benzer açıklık oranları ve benzer sonuçlar sağlamaktadır. Bunlara ek olarak bu teknikte, hareket hassasiyetiyle birlikte daha net görüntü alınabilmektedir.

MCC 2106 (Şubat 2021)

Referans:

  1. Gözen AS, et al. Robot-assisted vasovasostomy and vasoepididymostomy: Current status and review of the literature. Turk J Urol 2020;46(5):329-334.