Ürologlar için Moleküler Üropatoloji ve Kanser Genetiği

Prostat kanseri, ürotelyal karsinom, üst ürotelyal karsinom ve renal hücreli karsinom tanısındaki son değişiklikleri ve genetiğin bu alandaki etkisini içeren derlemede; meme kanseri 1/2 mutasyonlarının, prostat kanseri tedavisinde önemli bir rol oynadığı belirtilmektedir. Ürotelyal karsinomda patolojik ve moleküler bulguların örtüştüğü, fibroblast büyüme faktörü reseptör değişikliğinin majör bir rol oynamaya başladığı, ancak programlı ölüm-ligandı 1’in tedavi ortamında hala önem taşıdığı vurgulanmaktadır. Derlemede nadir görülen üst ürotelyal karsinomun genetik olarak ürotelyal karsinomdan farklı olduğu ve renal hücreli karsinom gelişiminde, Von Hippel-Lindau gibi farklı genetik yolların yanı sıra tüberoz skleroz 1/2 ve diğerlerinin önemli bir rol oynadığı vurgulanmaktadır.

Ürologlar için Moleküler Üropatoloji ve Kanser Genetiği

Son yıllarda genetiğin ürolojik maligniteli hastaların tanı ve tedavisinde giderek daha önemli bir rol oynadığının belirtildiği derlemede; konvansiyonel cerrahi patoloji, tanısal altın standart olarak kabul edilmeye devam etse de; moleküler patolojinin sadece tanıda değil, prostat, böbrek kanseri ve ürotelyal karsinomların kişiselleştirilmiş tedavisinde de önem kazandığı vurgulanmaktadır. Buna bağlı olarak, üroloji, patoloji ve onkoloji bölümleri arasında yakın işbirliğinin zorunlu olduğu belirtilmektedir.

Referans:

Comperat E, et al. Molecular uropathology and cancer genetics for the urologist: key findings for classification and diagnosis. Curr Opin Urol. 2022;32(5):451-455.

NON-2022-14542